Zawód:

technik farmaceutyczny (farmacji)

 

Przedmioty:

- podstawy psychologii, socjologii i komunikacji społecznej
- propedeutyka zdrowia
- BHP
- język migowy
- podstawy działalności gospodarczej
- język obcy zawodowy
- świadczenia farmaceutyczne
- pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
- farmakologia
- farmakognozja
- technologia postaci leku
- analiza leków
- zajęcia praktyczne.

 

Technik farmaceutyczny potrafi:

 

• przygotowywać, przechowywać i wydawać leki, surowce farmaceutyczne i artykuły medyczne oraz analizować i kontrolować ich jakość

• uczestniczyć w pracy w farmaceutycznych placówkach ochrony zdrowia i innych produkujących leki

• użytkować urządzenia i wyposażenie placówek farmaceutycznych, zgodnie z przepisami bhp i higieny danej postaci leku

• prowadzić dokumentację obowiązującą w poszczególnych placówkach farmaceutycznych

• informować prawidłowo o wydanym leku i specyfiku

• określać cechy przedmiotów i środków, mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ich nazwy, rodzaje, przeznaczenie, opakowanie i oznaczenia

• uczestniczyć w gospodarce środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

• prowadzić edukację zdrowotną, zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego.

————————————————

Zobacz także czym się zajmuje:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
technik elektroradiolog

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.