liceumpolicyjne

 


Liceum policyjne to:

 

• dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska, w tym praktycy z doświadczeniem w pracy w służbach mundurowych

• rozszerzony program nauczania języków obcych

• zwiększona liczba godzin matematyki pod kątem przygotowania do obowiązkowego
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

• indywidualne podejście do ucznia – praca z uczniem słabym i zdolnym (dodatkowe bezpłatne lekcje)

• wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

• otwartość na wszelkie inicjatywy uczniów

• bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera w szkole

• wyjazdy integracyjne z elementami sportów ekstremalnych

• autorskie programy nauczania:

• Wychowanie fizyczne: samoobrona, taktyka i techniki interwencji

• edukacja dla bezpieczeństwa – pełne wyszkolenie strzeleckie, ratownictwo medyczne

• etyka – z elementami psychologii, negocjacji, komunikacji społecznej

• WOS (wzbogacony o elementy prawa) i geografia – realizowane na poziomie rozszerzonym

• przedmiot uzupełniający – Bezpieczeństwo publiczne i działania w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo:

 

• możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych „AS” – wszystkie kierunki bez opłat

• w przypadku osiągnięć sportowych i bardzo dobrych wyników w nauce pobieramy połowę czesnego

• dla młodzieży z domów dziecka i rodzin o trudnej sytuacji finansowej nauka bez opłat

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.